Про нас

          Ми - це команда однодумців, людей, які люблять свою професію. Створити якісний юридичний продукт можуть тільки талановиті люди, професіонали своєї справи. При підборі персоналу ми віддаємо перевагу особистим якостям юристів, їх інтересам, внутрішньому світу, правильній життєвій філософії та принципам.

          Кожен професійний юрист нашої команди стратег і тактик. Ми переконані, що будь-яке юридичне питання припускає безліч варіантів для його правильного юридичного вирішення. Саме тому, у своїй діяльності ми використовуємо всілякі юридичні напрацювання, правові формули, різні тактики ведення справ і комбіновані способи захисту для досягнення найкращого результату в інтересах клієнта.

          У нашій команді кожен має право пропонувати нові ідеї та висловлювати свою думку і ставлення до них. Таким чином, кожен робить свій внесок у розвиток Формули Захисту на благо її клієнтів.

          Ми розуміємо, що кожна людина індивідуальна, тому цінуємо довірче ставлення кожного клієнта, і усвідомлюємо всю важливість і значимість для неї будь-яких справ, як у бізнесі, так і в повсякденному житті.

          Відносини з клієнтами ми будуємо на засадах доступності у спілкуванні, взаємоповаги, довіри та дотримання конфіденційності. Ми усвідомлюємо, що найкраща реклама - це рекомендації наших клієнтів.

          Наші юристи мають досвід роботи в державних та комерційних структурах, органах виконавчої та судової влади, банківських установах, досвід здійснення індивідуальної юридичної та адвокатської практики, що дозволяє нам надавати правову допомогу у різних галузях права із застосуванням отриманих навичок для досягнення спільної мети.

        Ми практикуємо в сфері господарського та корпоративного права, земельного та податкового права, банківського та фінансового права, банкротства, права інтелектуальної власності, міжнародного приватного права, адміністративного та кримінального права, конкурентного права, цивільного, сімейного, трудового та житлового права.

        Наша команда:

Адвокати:

Котляр Андрій Олексійович

Керуючий партнер, адвокат, арбітражний керуючий, кандидат юридичних наук, доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності Харківського національного університету внутрішніх справ.

Спеціалізація: господарське та корпоративне право, податкове та земельне право, нерухомість, цивільне та кримінальне право, міжнародне приватне право.

Наукові публікації:

1. Вдосконалення виключних прав на твори науки як однієї з складових інноваційного розвитку України [Текст] // Актуальні проблеми модернізації інноваційного законодавства України: матеріали науково-практичної конференції, м. Харків, 28 жовтня 2010 р./редкол.: Ю.П. Битяк, І.В. Яковюк, Г.В. Чапала. – Х.: НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2010. –с. 108 – 110.

 2. Проблеми та перспективи розвитку законодавства у сфері права інтелектуальної власності в Україні [Текст] // Проект інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері: матеріали науково-практичної конференції, м. Харків, 14 червня 2011 р./ редкол.: С.М. Прилипко, Ю.Є. Атаманова, Д.В. Задихайло. – Х.: «ФІНН», 2011. – с. 267-271.

 3. Виключні права: визначення правової природи та ознак [Текст] // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т.3/ відп. за випуск ю.д.н., проф. В.М. Дрьомін/ Націон. Ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – с. 132-134.

 4. Виключні права: поняття, ознаки та правова природа [Текст] // Вісник Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право/ редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2012 - № 2(9). – с. 239 – 247.

 

5. Участь України в системі міжнародної охорони виключних авторських прав на основі багатосторонніх міжнародних нормативно-правових актів [Текст]// Європейські перспективи: Науково-практичний журнал, № 1, 2014 р./ гол. ред. Кузнєцов Є.В. – м. Дрогобич, ТОВ «Дрогобицька міська друкарня», 2014.- с. 126 – 130. 

 

6. Двусторонние и многосторонние соглашения Украины с  другими странами мира и СНГ относительно авторских прав [Текст]// Lege si viata: Revista stiintifico-practica, № 2/3 (266), 2014/ Red.-sef L.Arsene.- Republica Moldova, mun. Chishinau, Casa presei, 2014.- p.35 – 39. 

 

7. Характеристика та визначення місця права на оприлюднення та права на доступ в системі виключних авторських прав відповідно до законодавства України// Право: Науковий вісник Ужгородського національного університету, Випуск № 23, ч. ІІ, том 1, 2013 р./ Гол. ред. Бисага Ю.М.- м. Ужгород, Ужгородський національний університет, 2013.- с. 144 – 147.

 

 

 

 

Величко Родіон Сергійович

Партнер, адвокат, член Фундації адвокатів України.

Спеціалізація: цивільне право, господарське та корпоративне право, податкове та адміністративне право.

Ванькевич Олег Володимирович

Партнер, адвокат.

Спеціалізація: господарське та договірне право, нерухомість.

Гетьман Анастасія Аркадіївна

Партнер, адвокат.

Спеціалізація: цивільне та сімейне право, кримінальне, адміністративне право.           

 

Андросов Антон Олексійович

Адвокат.

Спеціалізація:  цивільне, сімейне та житлове право, податкове та адміністративне право.

Василенко Ганна Вікторівна

Адвокат.

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Спеціалізація: господарське право, банківське та фінансове право.