Більше мільйона гривень отримає клієнт на підставі рішення господарського суду.

Вирішуючи цей спір господарський суд виходив з таких мотивів.

Відповідно до частини першої статті 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

У відповідності до статті 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами. Згідно статей 525526 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін) (частина перша статті 530 ЦК України).

Учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором (частини перша статті 216 ГК України).

Штраф за порушення строку виконання зобов`язання встановлений пунктом 6.2. Договору. Згідно з ним у разі несвоєчасної оплати товару покупець сплачує постачальнику штраф у розмірі 20% від несплаченої суми.

Відповідно до частини другої статті 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Наведені вище норми права та встановлені судом обставини, а саме факт прострочення виконання відповідачем грошового зобов`язання за договором поставки, свідчили про правомірність стягнення суми заборгованості та нарахування відповідачеві штрафу та 3% річних.

Отже, господарський суд вирішив обгрунтованими позовні вимоги та стягнув з боржника на користь нашого клієнта заборгованість за поставлений товар у розмірі 1.204.556,51 грн, неустойки (штрафу) в розмірі 240.913,30 грн, 3% річних у розмірі 56.627,94 грн.

З повним текстом судового рішення господарського суду можна ознайомитись за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/108581166