Інтелектуальна власність

  • авторське право та інші суміжні права;
  • доменні імена;
  • захист комерційної таємниці;
  • захист комерційного (фірмового) найменування;
  • торговельна марка та промисловий зразок;
  • наукове відкриття та раціоналізаторська пропозиція;
  • захист прав інтелектуальної власності в судовому порядку.