Банкрутство

  • банкрутство за заявою боржника;
  • банкрутство за заявою кредитора;
  • судова санація;
  • процедура розпорядження майном;
  • мирова угода в процедурі банкрутства;
  • особливості застосування процедури банкрутства до підприємств у статутному капіталі яких частка держави становить 25 і більше відсотків.