Що потрібно знати платнику податків розпочинаючи суперечку з фіскальною (податковою) службою.

 Стаття 99 Кодексу адміністративного судочинства України передбачає загальний строк позовної давності для звернення до адміністративного суду, який становить 6 місяців.

В свою чергу, Податковий кодекс України (п. 56.18 статті 56, ст. 102) визначив спеціальні терміни давності у сфері податкових правовідносин. Відповідно до цих норм, платники податків можуть звернутися до суду за захистом своїх порушених прав протягом 1095 днів з моменту прийняття податковим органом рішення, яке порушує його права. Аналогічний термін застосовується і при зверненні до суду податкового органу з позовом про стягнення податкового боргу, який починає обчислюватися з моменту виникнення податкового зобов'язання.

Необхідність застосування саме спеціального терміну в 1095 днів підтверджується і роз'яснювальним листом Вищого адміністративного суду України від 10.02.2011р. N 203/11 / 13-11.

Стає ясно, що термін позовної давності у спорах з податковими органами становить 1095 днів. Однак, як завжди існують винятки з правил.

Зокрема, податковий кодекс надає право податковому органу в деяких випадках визначити суму податкових зобов'язань та звернутися до суду з позовом без урахування терміну давності. До таких винятків належать випадки:

- коли платник податків не подав податкову декларацію за період, протягом якого виникло податкове зобов'язання;

- коли посадову особу платника податків засуджено за ухилення від сплати податків або в кримінальному провадженні прийнято рішення суду, що вступило в законну силу, про закриття кримінальної справи і звільнення такої особи від кримінальної відповідальності за нереабілітуючими обставинами.

Крім цього, податковий кодекс передбачає випадки, коли обчислення строків позовної давності призупиняється до настання певних обставин, а саме:

- У разі, якщо контролюючому органу за рішенням суду заборонено проводити перевірку платника податків, то відлік строку давності зупиняється на визначений таким рішенням суду термін;

- у випадку, якщо платник податків перебуває за межами України (і таке перебування є безперервним, і становить не менше 183 днів), то відлік строку давності призупиняється на період відсутності платника податків.

 

Щодо прав платника податків, який пропустив строки позовної давності на оскарження рішень фіскальної (податкової) служби, Податковий кодекс України вказує такі обставини, які необхідні для продовження термінів:

- Обставини, коли платник податків перебував за межами України;

- Платник податків був обмежений у свободі пересування у зв'язку з ув'язненням чи полоном на території інших держав або внаслідок інших обставин непереборної сили, підтверджених документально;

- був визнаний за рішенням суду безвісно відсутнім або перебував у розшуку;

- перебував у місцях позбавлення волі згідно вироку суду.

В результаті продовження граничних строків позовної давності податкова (фіскальна) служба не має права нараховувати штрафні санкції за даний період часу.

Незважаючи на те, що темою статті є безпосередньо строки позовної давності в податкових правовідносинах, неможливо не згадати про необхідність дотримуватися 10-ти денного терміну при оскарженні рішень фіскальної служби як в адміністративному так і судовому порядку. І незважаючи на те, що термін позовної давності в податкових суперечках, як вже було згадано вище, становить 1095 днів, саме дотримання 10-ти денного терміну при оскарженні податкових повідомлень - рішень гарантує платнику, що дана заборгованість не буде вважатися недоїмкою у відповідності зі ст. 56 Податкового Кодексу України до моменту остаточного вирішення спору, тому що зобов'язання буде не узгодженим.

Підсумовуючи, слід зазначити, що в цілому законодавець встановив розумні строки для звернення зі скаргами та позовами з метою захисту прав та інтересів платників податків. Однак, далеко не досконале податкове законодавство і як наслідок, неоднозначне застосування його норм на практиці, досить часто ставлять підприємства і громадян в скрутні положення. У зв'язку з чим, потрібно пам'ятати, що саме якісно складені документи і сильна правова підтримка допоможуть позитивно вирішити суперечку з фіскальною (податковою) службою.