Люстрація по-європейськи

Слід мати на увазі, що в той час, як подібна обмежувальна міра навряд чи може бути розцінена прийнятною в контексті однієї політичної системи, наприклад в країні з усталеною системою демократичних інститутів, що йде корінням в десятиліття і століття, в інших країнах така міра буде прийнятною, враховуючи історико-політичний контекст і загрозу нового демократичного порядку, витікаючу від можливості відновлення ідей, які при сприятливому для них розвитку, можуть сприяти поверненню старого режиму. У зв'язку з чим, дуже важлива оцінка Конституційного Суду України положень Закону України "Про очищення влади" з урахуванням історичних і політичних обставин, що призвели до прийняття цього Закону в нашій країні.

 

Люстрацію неможна порівнювати з покаранням за вчинене правопорушення, для чого потрібне встановлення вини. Люстрація застосовується до конкретної групи (категорії) осіб. Презумпція невинуватості в даному випадку на осіб, відносно яких застосовується люстрація, не поширюється. І не має ніякого значення, що особу раніше не було притягнуто до будь-якої відповідальності, так само як і її теперішню поведінку, якщо обмеження пов'язане з політичною позицією особи в часи найважливішого періоду в боротьбі за демократію. Нова влада може припускати, що дана особа в подібній ситуації має погляди, несумісні з необхідністю забезпечити недоторканність демократичного процесу в країні, і як наслідок, має право обмежити її певні права. Важливо, щоб обсяг і умови такого обмежувального заходу не були розпливчасті, а були чітко і однозначно сформульовані в Законі, а при проведенні люстрації дотримувалися процесуальні гарантії відносно особи.

 

Про які гарантії йдеться? Насамперед, це можливість на справедливий судовий розгляд у випадку, якщо людина не згодна з рішенням за результатами люстраційної перевірки. Що потрібно для справедливого судового розгляду? Незалежні та неупереджені суди? Звичайно. І головне, - це чітко сформульовані правила проведення люстраційної перевірки, ясні критерії встановлення категорій і груп осіб, до яких застосовуються люстраційні перевірки. Необхідно не оголошувати результати такої перевірки до закінчення судового розгляду. І не потрібно робити багато коментарів про те, що хтось оскаржив такі рішення. Якщо ми говоримо про побудову демократичного суспільства, то потрібно погодитися з тим, що саме суд повинен перевірити ті законні критерії за якими необхідно люструвати чиновника. Безумовно, якщо рішення в аналогічних справах по одним і тим-же критеріям, визначеним у законі явно суперечливі, то і до суду можуть з'явитися питання!

 

Поки дискусії про люстраційні обмеження в нашому суспільстві тривають, більшість громадян солідарні в одному, що для формування молодої демократії чистка влади необхідна! Тим більше, що наші європейські друзі з Польщі, Латвії, Угорщини та Чехії вже давно і успішно пройшли цей шлях. І як показує практика Європейського суду з прав людини, люстрація не суперечить вимогам Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод якщо при її проведенні дотримуються процесуальні гарантії.