Наукові публікації

Наукові публікації Андрія Котляра, адвоката, керуючого партнера адвокатського об'єднання “Формула Захисту”, к.ю.н., доцента кафедри ПЗ ГД ХНУВС:
 
1. Вдосконалення виключних прав на твори науки як однієї з складових інноваційного розвитку України [Текст] // Актуальні проблеми модернізації інноваційного законодавства України: матеріали науково-практичної конференції, м. Харків, 28 жовтня 2010 р./редкол.: Ю.П. Битяк, І.В. Яковюк, Г.В. Чапала. – Х.: НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2010. –с. 108 – 110.
 

 2. Проблеми та перспективи розвитку законодавства у сфері права інтелектуальної власності в Україні [Текст] // Проект інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері: матеріали науково-практичної конференції, м. Харків, 14 червня 2011 р./ редкол.: С.М. Прилипко, Ю.Є. Атаманова, Д.В. Задихайло. – Х.: «ФІНН», 2011. – с. 267-271.

 3. Виключні права: визначення правової природи та ознак [Текст] // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т.3/ відп. за випуск ю.д.н., проф. В.М. Дрьомін/ Націон. Ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – с. 132-134.

 4. Виключні права: поняття, ознаки та правова природа [Текст] // Вісник Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право/ редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2012 - № 2(9). – с. 239 – 247.

5. Участь України в системі міжнародної охорони виключних авторських прав на основі багатосторонніх міжнародних нормативно-правових актів [Текст]// Європейські перспективи: Науково-практичний журнал, № 1, 2014 р./ гол. ред. Кузнєцов Є.В. – м. Дрогобич, ТОВ «Дрогобицька міська друкарня», 2014.- с. 126 – 130. 

6. Двусторонние и многосторонние соглашения Украины с  другими странами мира и СНГ относительно авторских прав [Текст]// Lege si viataRevista stiintifico-practica, № 2/3 (266), 2014/ Red.-sef L.Arsene.- Republica MoldovamunChishinauCasa presei, 2014.- p.35 – 39. 

7. Характеристика та визначення місця права на оприлюднення та права на доступ в системі виключних авторських прав відповідно до законодавства України// Право: Науковий вісник Ужгородського національного університету, Випуск № 23, ч. ІІ, том 1, 2013 р./ Гол. ред. Бисага Ю.М.- м. Ужгород, Ужгородський національний університет, 2013.- с. 144 – 147.